بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرایط استفاده از ضمانتنامه:

1-کارت ضمانتنامه فوق باید در هنگام خرید توسط فروشنده تکمیل،امضاء و مهر شده باشد.

2-مدت اعتبار این ضمانتنامه تا پایان تاریخ قید شده روی مهر اتمام گارانتی می باشد.

3-در صورت نبودن نمایندگی در شهرستانها گارانتی در کارخانه صورت می گیرد.

4-در مدت ضمانت،دستمزد تعمیرات و بهای تعویض قطعات تعویض شده دریافت نمی شود،اما هزینه حمل دستگاه به کارخانه به عهده مشتری خواهد بود.

5-کارت گارانتی به منزله شناسه دستگاه می باشد و برای آن المثنی صادر نخواهد شد،لذا در حفظ و نگهداری آن بکوشید.

6-دوره گارانتی برای قطعات دستگاه آبلیموگیری به مدت یکسال می باشد.

 

درشرایط زیر دستگاه از گارانتی خارج می شود:

1-عیوبی که در اثر استفاده نا صحیح و عدم اطلاع از کارایی دستگاه می باشد.

2-عیوبی که در اثر نوسانات برق شهر،عدم وجود سیستم برقگیر،رطوبت ولوازم جانبی غیر استاندارد باشد.

3-مدت اعتبار کارت ضمانتنامه پایان یافته باشد.

4-مشخصات شماره سریال و پلمپ آن خدشه دار شده باشد.

5-در صورت باز نمودن  و دستکاری نمودن دستگاه توسط افراد غیره مسئول و یا نصب و راه اندازی و هرگونه تعمیرات توسط مشتری یا افرادی خارج از کارگاه خدمات پس از فروش و یا

تعمیرگاههای غیر رسمی کارگاه ،خراشیدگی و شکستگی های بدنه ناشی از حمل ونقل،نگهداری و یا عدم استفاده صحیح به تشخیص کارگاه این ضمانتنامه را باطل نموده و دستگاه را از پوشش ضمانت این کارگاه خارج خواهد کرد.

6-قطعات جانبی و الکترونیکی و الکتروموتور شامل گارانتی نمی باشد.

7-همراه نداشتن گارت گارانتی و یا مفقود شدند آن، دستگاه را از گارانتی خارج می کند.

8-در مواردی که بعلت وقوع حوادث غیره منتظره(سیل-آتش سوزی-زلزله...) و نیز سایر وقایعی که طبق قوانین و مقررات ایران فورس ماژور تلقی می گردد.