موضوع جستجو: قاب تسمه ذوالفقار آبلیمو گیری آبغوره ABS - ۱ مورد پیدا شد

۱ . قاب تسمه دستگاه آبلیموگیری از جنس پلاستیک ABS : قاب تسمه دستگاه آبلیموگیری از جنس پلاستیک ABS ضخیم تر و قویتر از نمونه قبلی